Retslige vilkår

Følgende brugsvilkår styrer og gælder for din brug og/eller tillid til dette og ethvert websted, der er opretholdt af Edwards Lifesciences, LLC., inklusive de fuldtejede datterselskaber og efterfølgere (tilsammen omtalt som “Edwards”).

Adgang til og/eller brug af dette Edwards-websted er underlagt alle gældende love, vedtægter og/eller bestemmelser samt de vilkår og betingelser, der er anført her. Edwards kan fra tid til anden revidere disse brugsvilkår ved at opdatere denne post uden yderligere varsel. Du kan når som helst gennemlæse den mest aktuelle version af denne aftale på: https://global.newheartvalve.com/dk/terms-of-use. Dette Edwards-websted er kun til Danmark-publikum. Din adgang til eller brug af dette Edwards-websted angiver din accept af disse vilkår og din erklæring om, at du er mindst atten (18) år eller ældre.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

EDWARDS OPRETHOLDER DETTE EDWARDS-WEBSTED SOM EN SERVICE FOR INTERNETSAMFUNDET. DETTE EDWARDS-WEBSTED ER UDFORMET FOR AT GIVE GENERELLE OPLYSNINGER OM DET FORELAGTE EMNE.

Edwards giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger, der er præsenteret på dette Edwards-websted og frasiger sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, inklusive alle garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse med hensyn til det fulde omfang, der er tilladt ifølge gældende lov. Edwards vil i rimelig grad bestræbe sig på bringe præcise og opdaterede oplysninger på dette Edwards-websted, men alle oplysninger gives “SOM BESET.”

Hverken Edwards eller nogen af virksomhedens agenter eller søsterselskaber er ansvarlig for nogen direkte, hændelige, resulterende, indirekte eller pønalt begrundede skadeserstatninger, der opstår på grund af brugers adgang, brug eller manglende evne til at bruge dette Edwards-websted eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på dette Edwards-websted.

Alle oplysninger, der gives på dette Edwards-websted på en bestemt dato, er desuden muligvis kun nøjagtig på den pågældende dato, og Edwards frasiger sig alt ansvar for at opdatere sådanne oplysninger. Edwards kan ikke drages til ansvar for eventuelle dispostioner, der er baseret på oplysninger, der er givet på dette Edwards-websted, og alle brugere af dette Edwards-websted indvilliger i, at al adgang og brug af dette Edwards-websted og af en del af eller alt indhold, der er givet på dette Edwards-websted, sker for brugers egen risiko.

Alle kommunikationer eller materialer, du sender til Edwards via dette Edwards-websted eller via elektroniske internetmails, sendes af dig på en ikke-fortrolig basis. Edwards giver ingen løfter, hverken udtrykkelige eller underforståede, om ikke at bruge sådanne kommunikationer eller materialer til noget formål overhovedet, herunder gengivelse, offentliggørelse, transmission og internetmeddelelse.

Sundhedsoplysninger

Dette Edwards-websted giver ikke og har ikke til hensigt at give lægelig rådgivning, ej heller giver det instruktioner i den rette brug af et produkt, der er produceret eller leveret af Edwards, virksomhedens søsterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere. Oplysninger om dette Edwards-websted vedrørende et eller flere produkter, der er godkendt til markedsføring, er kvalificeret i sin helhed efter reference til de FDA-godkendte fyldestgørende brugsanvisninger til det eller de bestemte produkter. Oplysningerne på dette Edwards-websted må ikke på nogen måde fortolkes eller opfattes som en erstatning for lægelig rådgivning fra din læge eller sundhedsudbyder. Det er vigtigt, at du drøfter dine behandlingsmuligheder og eventuelle spørgsmål, du måtte have med din læge eller sundhedsudbyder.

Nyheder og pressemeddelelser

Dette Edwards-websted kan indeholde oplysninger, nyheder og/eller pressemeddelelser, hvor indholdet kun er nøjagtigt eller aktuelt på datoen for de bestemte oplysninger, nyheder, pressemeddelelser eller internetmeddelelser. Edwards opdaterer ikke pressemeddelelser, når de først er offentliggjort.

Intellektuel ejendom: Ophavsretter og varemærker

Edwards-virksomhedens navn og logo samt alle produktnavne, uanset om de står med store typer eller med et varemærkesymbol, er varemærker, der tilhører Edwards, virksomhedens søsterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere, medmindre andet er nævnt. Brug, gengivelse, kopiering eller redistribution af disse varemærker uden skriftlig tilladelse fra Edwards er forbudt.

Hele indholdet på dette Edwards-websted, inklusive alle billeder eller tekst, er ophavsretligt beskyttet. I betragtning af din godkendelse af disse vilkår og betingelser bevilger Edwards dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til adgang til og brug af dette Edwards-websted. Du kan kun downloade materiale fra dette Edwards-websted til personlig, ikke-kommerciel brug, og dette Edwards-websted må ikke kopieres, distribueres, downloades, ændres, genbruges, overføres eller udnyttes på anden måde undtagen som angivet heri uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Edwards. Det er Edwards’ politik at håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud ifølge loven. Brugen eller misbrugen af disse varemærker, ophavsretter eller andre materialer, undtagen hvad der er tilladt her, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med loven om ophavsret, varemærkeloven, kommunikationsbestemmelser og vedtægter samt andre love, vedtægter og/eller bestemmelser.

Tredjepartswebsteder

Edwards-webstedet kan indeholde hyperlinks til websteder, der er opretholdt eller kontrolleret af andre. Edwards er ikke ansvarlig for og undersøger, godkender, gennemser eller støtter ikke rutinemæssigt indholdet eller brugen af nogle af produkterne eller de tjenesteydelser, der kan tilbydes på disse websteder.

Anvendelig ret

Denne aftale skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Californien uden at lade principper for lovkonflikter træde i kraft. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale skønnes at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund uden retskraft, så skal den pågældende bestemmelse tages ud af denne aftale, og den må ikke påvirke gyldigheden og håndhæveligheden for nogen resterende bestemmelser.

Sådan kontaktes vi:

Edwards Lifesciences LLC
Att: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, USA

 

Edwards, Edwards Lifesciences, det stiliserede E-logo og NewHeartValve er varemærker, der tilhører Edwards Lifesciences Corporation. Alle øvrige varemærker er de respektive ejeres ejendom.