Værktøjer og støtte

Der er gratis tilgængelige ressourcer herunder til at uddanne dig og dine nærmeste i aortastenose.

Der er mange tilgængelige ressourcer lige fra patientvidnesbyrd til brochurer og videoer, der kan hjælpe dig med at foretage informerede beslutninger om din sundhedspleje.

Hyppigt stillede spørgsmål
Gå til hyppigt stillede spørgsmål