En enkel undersökning

En enkel undersökning.

Med en enkel stetoskopundersökning kan du ta reda på om du har hjärtklaffsjukdom.

Diskutera dessa frågor med din läkare

Symtomen på hjärtklaffsjukdom missförstås ofta av patienter som normala tecken på åldrande. Den vanligaste hjärtklaffsjukdomen bland äldre heter aortastenos. Om du själv eller en anhörig till dig har symtom som brist på energi eller att inte klara av att göra saker på samma sätt som förut, bör personen omedelbart tala med en läkare.

Tecken på aortastenos

  • Smärta eller tryck över bröstet
  • Andfåddhet
  • Yrsel
  • Svimning
  • Hjärtklappning
  • Svullna vrister eller fötter
  • Svårighet att gå korta sträckor
  • En känsla av oregelbunden eller snabb hjärtrytm
  • Jag ägnar mig inte längre åt fysiska aktiviteter som jag gillade att göra för 6 månader sedan

Dags för besiktning?

Samtalsstöd & material

Nedan finns material som kan underlätta för dig eller en anhörig med misstänkt hjärtkla sjukdom. Materialet kan antingen laddas ned direkt eller skickas till din adress via post.

Ladda ner direkt

DISKUSSIONSMATERIAL

Dessa frågor kan underlätta för både dig och din läkare att förstå och uppmärksamma dina symtom.

Ladda ner
PATIENTBROSCHYR

Här kan du läsa om en patient med aortastenos, lära dig mer om sjukdomen och behandling.

Ladda ner

Beställ hem material

Leveranstid inom Sverie är normalt 3 arbetsdagar.

Kateterburen aortaklaffmplantation (TAVI)

Aortastenos väntar inte. Känn till dina alternativ.

Läs mer ›