Oikeudelliset ehdot

Seuraavat käyttöehdot määräävät ja koskevat tämän ja minkä tahansa muun Edwards Lifesciences, LLC:n, mukaan lukien sen omistamien tytäryhtiöiden ja seuraajien (yhdessä ”Edwards”) ylläpitämien verkkosivuston käyttöä ja/tai luotettavuutta.

Edwardsin tämän verkkosivuston käyttöoikeudet ja/tai käyttö ovat kaikkien soveltuvien lakien, asetusten ja/tai säännösten sekä tässä annettujen käyttöehtojen alaisia. Edwards voi muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin päivittämällä tämän julkaisun ja ilman erillistä ilmoitusta. Voit tarkastella tämän sopimuksen viimeisintä versiota milloin tahansa osoitteessa https://global.newheartvalve.com/fi/oikeudelliset-ehdot. Edwardsin tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain Ison-Britannian asukkaiden käyttöön. Kun avaat ja käytät tätä Edwardsin verkkosivustoa, osoitat että hyväksyt nämä ehdot ja että olet vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen tai sitä vanhempi.

Takuuvapauslauseke ja vastuun rajoitus

EDWARDS YLLÄPITÄÄ TÄTÄ EDWARDSIN VERKKOSIVUSTOA PALVELUNA VERKKOYHTEISÖLLE. EDWARDSIN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TARKOITUKSENA ON ANTAA YLEISTIETOA ESITETYSTÄ AIHEESTA.

Edwards ei anna takuita tai sitoumuksia Edwardsin tässä verkkosivustossa esitetyn tiedon tarkkuudesta ja kieltää kaikki takuut, ilmaistut tai epäsuorat, mukaan lukien kaikki kaupattavuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut, ja laiminlyönnin sovellettavan lain sallimissa puitteissa. Edwards ryhtyy kohtuullisiin toimiin sisällyttääkseen Edwardsin tähän verkkosivustoon tarkkaa ja ajantasaista tietoa, mutta kaikki tieto annetaan SELLAISENAAN.

Edwards eikä yksikään sen edustajista tai sisaryhtiöistä ole vastuussa mistään suorista, satunnaisista, seuraamuksellisista, epäsuorista tai rangaistuksellisista vahingonkorvauksista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä avasi ja käytti Edwardsin tätä verkkosivustoa tai ei pystynyt käyttämään sitä, eikä mistään Edwardsin tämän verkkosivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista.

Tämän lisäksi Edwardsin tässä verkkosivustossa tiettynä päivämääränä esitetyt tiedot voivat olla täsmällisiä vain kyseisenä päivämääränä ja Edwards kieltää kaiken vastuun kyseisten tietojen päivittämisestä. Edwards ei ota vastuuta mistään toimista, joihin ryhdytään Edwardsin tässä verkkosivustossa esitettyjen tietojen perusteella, ja Edwardsin tämän verkkosivuston kaikki käyttäjät hyväksyvät sen, että Edwardsin tämän verkkosivuston avaaminen ja käyttö ja Edwardsin tässä verkkosivustossa esitetty kaikki sisältö on käyttäjän omalla riskillä.

Kaikki yhteydenotot tai materiaali, joita lähetät Edwardsille Edwardsin tämän verkkosivuston kautta tai Internetin sähköpostin kautta, lähetät ei-luottamuksellisina. Edwards ei anna lupausta, ilmaistua tai epäsuoraa, olla käyttämättä kyseistä yhteydenottoa tai materiaalia johonkin tarkoitukseen, mukaan lukien jäljentäminen, julkaiseminen, julkikuuluttaminen ja julkaiseminen sosiaalisessa mediassa.

Terveystiedot

Edwardsin tämä verkkosivusto ei anna, eikä sen ole tarkoitus antaa lääkinnällisiä neuvoja, eikä se anna ohjeita minkään Edwardsin, sen tytäryhtiöiden, liittyvien yhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden valmistaman tai toimittaman tuotteen asianmukaisesta käytöstä. Edwardsin tässä verkkosivustossa olevat, myyntiin hyväksyttyjä tuotteita koskevat tiedot määritellään kokonaisuudessaan kyseisten tuotteiden FDA:n hyväksymissä, täydellisissä käyttöohjetiedoissa. Edwardsin tässä verkkosivustossa esitettyjä tietoja ei pidä tulkita tai käsittää millään tavalla lääkärin tai terveydenhuollon tarjoajan tarjoaman lääkinnällisen neuvonnan korvikkeeksi tai niiden sijaan. On tärkeää, että keskustelet hoitovaihtoehdoista ja kaikista kysymyksistäsi lääkärin tai terveydenhuollon tarjoajan kanssa.

Uutiset ja lehdistötiedotteet

Edwardsin tässä verkkosivustossa voi olla tietoa, uutisia ja/tai lehdistötiedotteita, joiden sisältö on täsmällistä tai ajankohtaista vain kyseisen tiedon, uutisen, lehdistötiedotteen tai julkaisun päivämääränä. Edwards ei päivitä kerran julkaistuja lehdistötiedotteita.

Immateriaaliomaisuus: Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Edwards-konsernin nimi, logo ja kaikki tuotenimet huolimatta siitä, onko ne painettu suurella kirjasinkoolla tai onko niissä tavaramerkkisymboli vai ei, ovat Edwardsin, sen tytäryhtiöiden, siihen liittyvien yhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden tavaramerkkejä, ellei muutoin mainita. Näiden tavaramerkkien käyttö, jäljentäminen, kopioiminen tai uudelleenjakaminen ilman Edwardsin kirjallista lupaa on kielletty.

Edwardsin tämän koko verkkosivuston sisältö, mukaan lukien kaikki kuvat tai teksti, on tekijänoikeuksien suojaamaa. Jos hyväksyt nämä ehdot, Edwards myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden avata Edwardsin tämä verkkosivusto ja käyttää sitä. Voit ladata materiaalia Edwardsin tästä verkkosivustosta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ja Edwardsin tätä verkkosivustoa ei saa kopioida, jakaa, ladata, muuttaa, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai muutoin hyväksikäyttää paitsi tässä myönnetyllä tavalla ilman Edwardsin nimenomaista kirjallista lupaa. Edwardsin käytäntö on valvoa immateriaaliomaisuuttaan koskevia oikeuksia lain täysin sallimissa puitteissa. Näiden tavaramerkkien, tekijänoikeuksien tai muiden materiaalien käyttö tai väärinkäyttö muutoin kuin tässä on myönnetty, on nimenomaisesti kielletty ja voi olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain, tietoyhteyssäännösten ja -asetusten sekä muiden lakien, asetusten ja/tai säännösten vastaista.

Kolmannen tahon verkkosivustot

Edwardsin verkkosivusto voi sisältää hyperlinkkejä muiden ylläpitämiin tai hallinnoimiin verkkosivustoihin. Edwards ei ole vastuussa eikä säännöllisesti seulo, vahvista, tarkastele tai hyväksy näissä verkkosivustoissa mahdollisesti tarjottujen tuotteiden tai palvelujen sisältöä tai käyttöä.

Sovellettava lainsäädäntö

Tämä sopimus on Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alainen ilman lain periaatteellisten ristiriitojen vaikutusta. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai mistään syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseisen ehdon katsotaan näin ollen olevan poissuljettu tästä sopimuksesta eikä vaikuttavan muiden ehtojen oikeellisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Yhteystiedot:

Edwards Lifesciences LLC
Attention: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, Yhdysvallat

 

Edwards, Edwards Lifesciences, tyylitelty E-logo ja NewHeartValve ovat Edwards Lifesciences Corporationin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.