Aortaklaff

Klaffen som styrer blodstrømmen fra hjertet til aorta (den største arterien som transporterer blod rundt i resten av kroppen).

Se alle ordlistebegreper