Retningslinjer for personvern

Personvernerklæring for Edwards Lifesciences

(Gjelder fra 30. november 2017 – Europa, inkl. Storbritannia og Sveits)
Last ned PDF
Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og partnerselskaper (samlet kalt «Edwards Lifesciences», «vår», «vi» eller «oss») anerkjenner betydningen av elektronisk personvern og forplikter oss til å beskytte personvernet og personvernvalg som tas av våre nettgjester og andre vi mottar personopplysninger fra. Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og praksis for innsamling, bruk og lagring av informasjon på «www.edwards.com» eller et nettsted som eies, drives eller kontrolleres av oss («Nettsteder»), og gjelder også personopplysninger vi innhenter og behandler som ikke kommer via nettstedene (for eksempel personopplysninger om kunder, sluttbrukere, leverandører og tjenesteleverandører knyttet til å tilby produkter og tjenester).
Vær oppmerksom på at våre nettsteder kan inneholde koblinger til andre nettsteder som eies eller kontrolleres av tredjeparter. Denne personvernerklæringen gjelder kun for Edwards Lifesciences‘ nettsteder. Vi kontrollerer og godkjenner ikke innholdet på nettsteder fra tredjeparter, og vi kan ikke ta ansvar for personvernspraksis for nettsteder som ikke kontrolleres av oss. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene på alle nettsteder du besøker, som tilhører en tredjepart.
Klikk på noen av koblingene nedenfor for å gå til en bestemt del i denne personvernerklæringen, eller fortsett å bla nedover hvis du vil lese personvernerklæringen i sin helhet.
Opplysninger vi innsamler på våre nettsteder
Opplysninger vi får utenfor nettstedene
Slik bruker vi opplysningene vi innsamler
Internasjonal behandling i USA og andre steder
Offentliggjøring av opplysninger til tredjeparter
Personvernvalg
Barnas personvern
Vårt ansvar for datasikkerhet og personvern
Har du spørsmål knyttet til personvern?
Endringer i vår personvernerklæring

Informasjon vi innsamler på nettstedene våre

Vi har designet våre nettsteder slik at besøkende kan navigere og se nettstedinnhold uten å måtte oppgi personlig kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, e-post eller telefonnummer.
Denne delen beskriver informasjon som besøkende kan velge å gi frivillig, i tillegg til praksis for automatisk innsamling og bruk av besøkendes enhetsrelaterte informasjon samt analyseinformasjon, for eksempel besøkendes IP-adresser og informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettstedene.
Informasjon fra deg
Når du bruker nettstedene, kan du velge å gi oss personopplysninger som identifiserer deg eller familiemedlemmene dine. Slike personopplysninger kan inneholde en persons navn, postadresse eller e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer eller personnummer, informasjon om helsestatus eller medisinsk tilstand eller annen informasjon som gjør at Edwards Lifesciences kan identifisere deg og kontakte deg. For eksempel kan en pasient som har mottatt en av Edwards Lifesciences’ produkter, velge å dele erfaringer med oss. En person som søker jobb, kan velge å søke jobben på nettet eller be om ekstra informasjon i forbindelse med aktuelle stillinger. Helsepersonell kan be om at vi sender informasjon om ett eller flere av våre produkter, eller de kan gi oss informasjon om en bestemt pasient. En veldedighetsorganisasjon kan be om en donasjon.
I tillegg kan enkelte deler av våre nettsteder kun være tilgjengelig for bruk for kvalifisert helsepersonell, og tilgang til disse delene av nettstedene kan kreve personopplysninger for å lette registrering og godkjenning.
I disse tilfellene, for å kunne oppfylle din forespørsel om bruk av funksjonene på våre nettsteder, kan vi be om personopplysninger som navn, postnummer eller e-postadresse, telefonnummer og kanskje et medisinsk lisensnummer eller annen informasjon for å bekrefte at du er kvalifisert til å få tilgang til bestemt begrenset innhold eller for å tillate deg å registrere deg for en hendelse. I begrensede tilfeller, som for eksempel ved en bivirkning på et av våre produkter, kan vi også være pålagt å innhente personopplysninger knyttet til din helsetilstand for å muliggjøre nødvendig rapportering til myndighetene. Helsepersonell må sørge for at de har fått pasientens samtykke (når det er nødvendig) før de sender inn person- eller helseopplysninger om pasientene.
Automatisk innsamling av informasjon
For å forbedre onlineopplevelsen samler vi rutinemessig inn enkelte enhetsrelaterte og analytiske opplysninger om våre besøkende og deres bruk av våre nettsteder. For eksempel registrerer vi IP-adressen til hver datamaskin som er pålogget våre nettsteder. Denne IP-adressen tillater oss ikke å identifisere deg ved navn eller kontaktinformasjon, men den gjør det mulig for oss å opprettholde kommunikasjon med enheten din under besøket. Det gir oss også muligheten til å identifisere landet du besøker nettstedet fra, slik at vi automatisk kan lede deg til innholdet som passer for landet ditt.
Vi bruker også informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi. Dette er små datafiler som er plassert på datamaskinen din, slik at vi og våre tredjepartspartnere kan identifisere navigasjonen din på nettstedene og eventuelle spesifikke sider eller informasjon du besøker. Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvilke rettigheter som finnes vedrørende informasjonskapsler, kan du lese vår erklæring om informasjonskapsler.
Vi kan også ha annonser på tredjeparters nettsteder. Disse tredjepartene kan spore informasjon om bruk av nettstedet samt informasjon om «gjennomgangsklikk» fra en annonse til våre nettsteder. Dette hjelper oss å forstå effektiviteten av annonseringen vår.

Informasjon gitt til oss utenfor nettstedet

Vi anerkjenner at vi kan motta personopplysninger på andre måter enn gjennom våre nettsteder. Vi samler inn opplysninger om kunder og potensielle kunder med et formål om å levere produkter og tjenester – for eksempel kontaktinformasjon, økonomi-/faktureringsinformasjon og annen informasjon som er gitt til oss i løpet av forretningsdriften. For eksempel informerer mange leger oss når en bestemt klaff er blitt implantert, slik at vi kan opprettholde en database over pasienten som fikk en klaff med et bestemt serienummer. Leger informerer oss også om klager og bivirkninger knyttet til produktene, og denne informasjonen kan utilsiktet inkludere opplysninger om pasientens helse. Jobbsøkere kan sende inn papirsøknader. Vi registrerer kjøp som foretas av våre legekunder, samt deltakelse på faglige arrangementer og lignende vi er vertskap for.
Vi samler også inn informasjon fra våre forhandlere, leverandører, konsulenter, profesjonelle rådgivere og andre tredjeparter med det formål å administrere og drive virksomheten vår. Vi samler for eksempel inn forretningskontaktinformasjon, finansiell informasjon og annen informasjon som er nødvendig, for å engasjere våre leverandører og andre samarbeidspartnere, og for å evaluere prestasjonene deres.
Vi beskytter personopplysninger på lik linje enten vi mottar dem via en nettside eller på annen måte. Beskrivelsene nedenfor gjelder personopplysninger som er innsamlet eller mottatt av oss, uansett hvordan opplysningene ble mottatt.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Hvis du velger å gi oss personopplysninger, bruker vi denne informasjonen til en rekke formål:

 • Til å svare på en spesifikk forespørsel fra deg, og til å gi deg informasjon og tilgang til ressurser du har bedt om fra oss
 • Til å levere, betjene og vedlikeholde nettstedene
 • Til å forbedre navigasjonen og innholdet på nettstedene våre, systemadministrasjon og sikkerhet
 • Til å behandle og fullføre transaksjoner
 • Til å håndtere våre kundeforhold, inkludert å svare på henvendelser og kommentarer og gi kundeservice og støtte
 • Til å levere våre produkter og tjenester
 • Til å utføre forskning og utvikling for å forbedre våre produkter og tjenester
 • Til å vurdere økonomisk, kredittbasert eller forsikringsrelatert risiko som oppstår som følge av et forhold eller et potensielt forhold til en kunde, leverandør, distributør eller forretningspartner
 • Til å utføre andre legitime forretningsformål og andre formål som vi vil varsle brukerne og kundene våre om

Vi vil også gi deg en mulighet til å fortelle oss om vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg annen informasjon om Edwards Lifesciences’ produkter, aktiviteter eller muligheter. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker å avslutte abonnementet på denne kommunikasjonen, kan du gjøre det ved å fylle ut dette skjemaet. Edwards Lifesciences selger ikke, og vil heller ikke på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter til tredjepartenes markedsføringsformål.
Vi kan bruke den enhetsrelaterte og analytiske informasjonen vi og våre partnere samler inn (om datamaskinens/enhetens IP-adresse og gjennom bruk av informasjonskapsler) under fremtidige besøk. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å lede deg til bestemt innhold på nettstedene som kan være av interesse, og å huske datamaskinen/enheten neste gang du besøker nettstedet. Hvis du besøker flere Edwards Lifesciences-nettsteder, kan vi samle informasjonen fra besøkene dine for å bedre forstå bruken av nettstedene våre.
Vi kan også bearbeide denne enhetsrelaterte og analytiske informasjonen vi samler inn, noe som hjelper oss med å forbedre nettstedene våre ved å overvåke interessen for ulikt nettstedsinnhold, og forstå hvordan våre besøkende navigerer på nettstedene. Denne informasjonen kan også hjelpe oss med å diagnostisere eventuelle problemer med nettstedene våre.
Hvis du velger å gi oss personopplysninger, kan vi kombinere de opplysningene med den ikke-personlige informasjonen som er samlet inn via IP-adressegjenkjenning og informasjonskapsler, for å hjelpe oss med å forstå dine spesifikke interesser og å levere relevant informasjon til deg.

Internasjonal behandling i USA og andre steder

Eventuell informasjon som du oppgir eller vi samler inn, kan utleveres til Edwards Lifesciences’ tilknyttede selskaper og til våre tredjepartsleverandører over hele verden til formål som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Dette inkluderer overføringer til USA, hvor mye av våre elektroniske data er lagret. Hvis du velger å gi oss personopplysninger via nettstedene, vil denne opplysningsutvekslingen være en bekreftelse på at du godtar slike overføringer.
Dette betyr at opplysningene kan kommuniseres til et annet land enn ditt hjemland til behandling eller lagring, og de kan også formidles til tredjeparter vi samarbeider med, og som skal yte tjenester som webhotell, databaseadministrasjon eller analyser. Noen av disse landene har kanskje ikke en personvernlovgivning som samsvarer med lovene i landet du bor i, men vi har gjort tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet i henhold til de standarder som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uansett hvor de behandles.
For europeiske besøkende, se nedenfor for informasjon om vår deltakelse i rammeverkene EU-USA Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield.
EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield
Ved behandling av personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde har Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og Edwards Lifesciences CardiAQ LLC sertifisert samsvar med EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield, som angitt av det amerikanske handelsdepartementet, om innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra europeiske land. Vi har sertifisert overholdelse av Privacy Shield-prinsippene for varsling, valg, ansvar for videre overføringer, sikkerhet, dataintegritet og begrensning, tilgang, regress, håndhevelse og ansvar. Se mer informasjon om rammeverkene EU-USA Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield på [exit_notice id=»791″]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice]. Se gjennom vår sertifiseringsside på Privacy Shield-listen på:[exit_notice id=»791″] https://www.privacyshield.gov/list[/exit_notice].
Våre amerikanske enheter er underlagt undersøkelses- og håndhevelsesbeføyelsene fra Federal Trade Commission.
Når vi overfører personopplysninger til våre tredjepartsrepresentanter under Privacy Shield, vil vi forbli ansvarlige hvis vår tredjepartsrepresentant ikke behandler dine personopplysninger i samsvar med Privacy Shield-prinsippene, med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som fører til skaden.
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående våre EU-USA- eller Swiss-US Privacy Shield-sertifiseringer, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor, og vi vil gi deg et raskt svar på henvendelsen.
Hvis du har en uløst sak knyttet til personvern eller databruk som vi ikke har behandlet på en tilfredsstillende måte, ber vi deg kontakte vår amerikanske tredjeparts tvisteløsningsleverandør (gratis) på [exit_notice id=»791″]https://feedback-form.truste.com/watchdog/request[/exit_notice]. Hvis denne uavhengige innsatsen ikke lykkes, tillater Privacy Shielf-rammeverket voldgift i visse situasjoner. Se [exit_notice id=»791″]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice] for mer informasjon om denne voldgiftsprosessen.
Vi vil også samarbeide og etterkomme eventuelle undersøkelser, avgjørelser eller råd som er gjort eller gitt av det amerikanske handelsdepartementet og Federal Trade Commission, med hensyn til personopplysninger vi mottar under Privacy Shield Framework.
Vær oppmerksom på at vi under visse omstendigheter kan være pålagt å utlevere dine personopplysninger som svar på lovmessige forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å imøtekomme nasjonale sikkerhetskrav eller pålegg fra politiet.

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Edwards Lifesciences bruker tredjeparter som utfører tjenester for oss, inkludert databehandlingstjenester, og disse tredjepartene har samtykket i å opprettholde personvernet og sikkerheten til alle personopplysninger de mottar fra oss.
I noen tilfeller kan vi være pålagt ved lov, stevning eller domstolsordre å avsløre informasjon. Hvis du for eksempel bruker et nettsted til å rapportere en ugunstig produktopplevelse, kan vi være pålagt å rapportere denne informasjonen til det amerikanske næringsmiddeltilsynet (FDA) og lignende tilsynsmyndigheter i andre land. Vi kan også utlevere opplysninger der vi mener det er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til en person, eller utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter.
Hvis en tredjepart kjøper noen av selskapene i vårt konsern eller deres eiendeler, kan vi utlevere informasjon til denne tredjeparten i forbindelse med salget. Vi vil gjøre det klart for tredjepartskjøperen at kjøperen kun kan bruke personopplysninger kjøperen mottar fra oss for de formål de opprinnelig ble innhentet for.
Til slutt kan vi be om ditt samtykke til å dele dine personopplysninger med noen tredjeparter. Under disse omstendighetene vil vi kun dele dine personopplysninger med ditt samtykke.

Personvernvalgene dine

Når du bruker nettstedene, får du muligheter til å ta valg om personopplysningene vi mottar og hvordan vi bruker dem.
Motta informasjon om Edwards. Hvis du gir oss personopplysninger, kan du bli bedt om å bekrefte om du vil motta fremtidig kommunikasjon, inkludert kommunikasjon på e-post. Hvis du bekrefter, kan vi fra tid til annen sende deg informasjon om produkter eller tjenester. Selv om du bekrefter at Edwards kan sende deg tilleggsinformasjon, kan du når som helst ombestemme deg ved å fylle ut dette skjemaet , eller ved å følge instruksjonene i e-postene vi sender deg.
Informasjonskapsler. Se vår erklæring om informasjonskapsler for informasjon om hvordan du aksepterer eller avviser informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier.
Få tilgang til, korrigere eller endre personopplysningene dine. Hvis du ønsker å få tilgang til, oppdatere, rette, endre eller slette personopplysninger du tidligere har gitt oss, ber vi deg fylle ut dette skjemaet. Vi vil vurdere forespørselen din i henhold til prinsippene i Privacy Shield og eventuelle gjeldende lover.
Ikke spor-signaler/nettsporing. Enkelte nettlesere kan stilles inn til å sende signalet «Ikke spor» til nettstedene du besøker. Dette signalet instruerer nettstedet om ikke å samle inn informasjon om aktivitetene dine på forskjellige nettsteder. Vi svarer for øyeblikket ikke på DNT-signaler.
Edwards Lifesciences sporer imidlertid ikke aktivitetene dine på nettsteder eller applikasjoner fra tredjeparter (unntatt overvåking av samhandlingene med enkelte av våre annonser på tredjepartsnettsteder), og vi velger ikke innhold basert på aktivitetene dine på tredjeparters nettsteder eller applikasjoner. Hvis du besøker mer enn ett Edwards-nettsted, sporer vi aktivitetene dine på alle Edwards-opererte nettsteder, slik at vi kan forbedre din generelle opplevelse av Edwards.
Fjerning av personopplysninger. Du kan be om at Edwards Lifesciences sletter personopplysninger dine ved å fylle ut dette skjemaet.

Barns personvern

Edwards Lifesciences har ikke til hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år uten samtykke fra barnets foreldre eller foresatte. Vi deler ikke personopplysninger som tilhører personer under 13 år, med noen utenfor Edwards (unntatt når det kreves av loven, og til våre representanter som har forpliktet seg til å opprettholde personvernet).
Barn under 13 år skal ikke sende inn personopplysninger til oss uten uttrykkelig tillatelse fra foreldre eller foresatte. Hvis du mener at barnet ditt har sendt inn personopplysninger, og du ønsker å be om at opplysningene blir fjernet fra våre systemer, ber vi deg fylle ut dette skjemaet. Vi skal gjøre en rimelig innsats for å etterkomme forespørselen din.

Vårt arbeid for personvern og datasikkerhet

Edwards Lifesciences forstår at sikkerheten til personopplysningene dine er av største betydning, og vi arbeider for å opprettholde tilliten din. Vi bruker bransjens standarder for teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten til informasjonen vi samler inn og opplysningene du gir oss.
Til tross for disse rimelige forsøkene på å beskytte personopplysninger mot tap, tyveri, endring eller andre typer misbruk, kan vi ikke garantere at et slikt tap aldri vil forekomme. Det er alltid en risiko for at en tredjepart, uten vår godkjenning, kan få ulovlig tilgang til våre systemer eller på annen måte få tilgang til personopplysninger.

Hvis du er bekymret for personopplysningene dine

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om personopplysningene dine, kan du kontakte oss via dette skjemaet eller på adressen nedenfor:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, California 92614
  E-post: privacy@edwards.com

Hvis du ønsker å motta svar via e-post, må du sørge for å oppgi navn, postadresse og e-postadresse. Hvis vi ikke mottar en e-postadresse, vil vi svare via brevpost.

Endringer av personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi revidere vår personvernerklæring. Når vi gjør det, legger vi ut den oppdaterte erklæringen og endrer «sist oppdatert»-datoen under. Du oppfordres til å komme tilbake til denne siden av og til for å holde deg oppdatert på våre rutiner.
Vår hensikt er å bruke personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen på tidspunktet da opplysningene ble samlet inn. Hvis vi har til hensikt å vesentlig endre måten vi bruker eller deler personopplysninger på, vil vi informere deg på forhånd, og du får muligheten til å velge om vi skal bruke informasjonen din på disse nye eller forskjellige måtene.
Oppdatert 30. november 2017, for å endre henvisningen til vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør.