Bilyd på hjertet

En unormal hjertelyd som kan tyde på hjerteklaffsykdom.

Se alle ordlistebegreper