Blader

Trekantformede vevsfliker i hjerteklaffene som åpner og lukker seg for å kontrollere blodstrømmen.

Se alle ordlistebegreper