Ekkokadiogram (ekko)

Denne diagnostiske testen bruker lydbølgeteknologi eller ultralyd for å vise tredimensjonale bilder av hjertet for å bedre vurdere hjertefunksjonen.

Se alle ordlistebegreper