Hjertesvikt

Når hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt til kroppens organer og opprettholde funksjonen.

Se alle ordlistebegreper