Intensivavdeling

En avdeling på sykehuset som gir pasientene kontinuerlig behandling.

Se alle ordlistebegreper