Utmattelse

En følelse av å være ekstremt sliten eller ha lite energi.

Se alle ordlistebegreper