Juridiske vilkår

Følgende bruksvilkår styrer og gjelder for din bruk og/eller tillit til dette og ethvert annet nettsted som drives av Edwards Lifesciences, LLC., inkludert dets heleide datterselskaper og etterfølgere (sammen kalt «Edwards»).

Tilgang til og/eller bruk av dette Edwards-nettstedet er underlagt alle gjeldende lover, vedtekter og/eller forskrifter og vilkårene som er angitt heri. Edwards kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen ved å oppdatere dette innlegget, uten ytterligere varsel. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av denne avtalen på: https://global.newheartvalve.com/no/terms-of-use. Dette Edwards-nettstedet er beregnet kun for personer i Storbritannia. Din tilgang eller bruk av dette Edwards-nettstedet angir at du har akseptert disse vilkårene og at du bekrefter at du er minst atten (18) år eller eldre.

Ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvarsbegrensning

EDWARDS DRIVER DETTE EDWARDS-NETTSTEDET SOM EN TJENESTE TIL INTERNETT-FELLESSKAPET. DETTE EDWARDS-NETTSTEDET ER UTVIKLET FOR Å LEVERE GENERELL INFORMASJON OM EMNET SOM PRESENTERES.

Edwards gir ingen garantier eller representasjoner med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen som presenteres på dette Edwards-nettstedet, og fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, herunder eventuelle garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-overtredelse i den utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende lov . Edwards vil gjøre en rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette Edwards-nettstedet, men all informasjon er gitt «SOM DEN ER.»

Hverken Edwards eller noen av dets representanter eller tilknyttede selskaper skal være ansvarlige for eventuelle direkte eller tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller straffbare skader som oppstår på bakgrunn av brukerens tilgang, bruk eller manglende evne til å bruke dette Edwards-nettstedet, eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet til dette Edwards-nettstedet.

I tillegg kan det hende informasjon som presenteres på dette Edwards-nettstedet på en bestemt dato, bare er nøyaktig på den bestemte datoen, og Edwards frasier seg ethvert ansvar for å oppdatere slik informasjon. Edwards skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle handlinger som er basert på informasjonen som presenteres på dette Edwards-nettstedet, og alle brukere av dette Edwards-nettstedet samtykker i at all tilgang og bruk av dette Edwards-nettstedet, og alt innhold som presenteres på dette Edwards-nettstedet, er på brukerens egen risiko.

Eventuell kommunikasjon eller materiale du sender til Edwards via dette Edwards-nettstedet eller elektronisk post, overføres av deg på et ikke-konfidensielt grunnlag. Edwards gir intet løfte, uttrykkelig eller underforstått, om ikke å bruke slik kommunikasjon eller slikt materiale til noe som helst formål, inkludert reproduksjon, publisering, kringkasting og postering.

Helseopplysninger

Dette Edwards-nettstedet gir ikke, og har ikke til hensikt å gi medisinsk rådgivning, og gir heller ikke instruksjoner om riktig bruk av noe produkt som produseres eller leveres av Edwards, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere. Informasjon på dette Edwards-nettstedet om et eller flere produkter som er godkjent for markedsføring, er kvalifisert i sin helhet med henvisning til FDA-godkjente, fullstendige bruksanvisninger for det eller de aktuelle produktene. Informasjonen som presenteres på dette Edwards-nettstedet, bør ikke tolkes eller konstrueres på noen måte som en erstatning eller stedfortreder for medisinsk rådgivning fra legen din eller helsepersonell. Det er viktig at du diskuterer behandlingsalternativer og eventuelle spørsmål du måtte ha med legen din eller helsepersonell.

Nyheter og pressemeldinger

Denne Edwards-nettsiden kan inneholde informasjon, nyheter og/eller pressemeldinger der innholdet er pålitelig eller aktuelt fra og med datoen da den aktuelle informasjonen, nyhetene, pressemeldingen eller innlegget ble publisert. Edwards oppdaterer ikke pressemeldinger når de er offentliggjort.

Intellektuelle rettigheter: Opphavsrett og varemerker

Edwards firmanavn og -logo og alle produktnavn, uansett om de vises i stor skrift eller med et varemerkesymbol, er alle varemerker som tilhører Edwards, dets tilknyttede selskaper, tilhørende selskaper eller dets lisensgivere, med mindre annet er oppgitt. Bruk, reproduksjon, kopiering eller videredistribusjon av disse varemerkene, uten skriftlig tillatelse fra Edwards, er forbudt.

Hele innholdet på dette Edwards-nettstedet, inkludert bilder eller tekst, er beskyttet av opphavsrett. Når du godtar disse vilkårene, gir Edwards deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke dette Edwards-nettstedet. Du kan laste ned materiale fra dette Edwards-nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, og dette Edwards-nettstedet skal ikke kopieres, distribueres, lastes ned, endres, gjenbrukes, legges ut på nytt eller på annen måte utnyttes, unntatt slik det er angitt her, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Edwards. Det er Edwards politikk å håndheve sine immaterielle rettigheter i størst mulig grad etter loven. Bruk eller misbruk av disse varemerkene, opphavsrettene eller annet materiale, med unntak av det som er tillatt ifølge dette dokument, er uttrykkelig forbudt og kan være i strid med lov om opphavsrett, varemerkelovgivning, kommunikasjonsforskrifter og vedtekter og andre lover, vedtekter og/eller forskrifter.

Tredjeparters nettsteder

Edwards’ nettsted kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder som drives eller kontrolleres av andre. Edwards er ikke ansvarlig for og har ingen rutine for å overvåke, godkjenne, vurdere eller godkjenne innholdet i eller bruken av noen av produktene eller tjenestene som kan tilbys på disse nettstedene.

Gjeldende lovgivning

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten California, uten å iverksette noen prinsipper for lovkonflikter. Hvis en eller flere av bestemmelsene i denne avtalen finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, skal denne bestemmelsen adskilles fra resten av avtalen og skal ikke påvirke de gjenværende bestemmelsenes gyldighet eller håndhevbarhet.

Slik kontakter du oss:

Edwards Lifesciences LLC
Attention: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, USA

 

Edwards, Edwards Lifesciences, den stiliserte E-logoen og NewHeartValve er varemerker som tilhører Edwards Lifesciences Corporation. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.