Privacybeleid

Edwards Lifesciences privacy verklaring

(Herzien 14 juli 2021)

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Edwards Lifesciences,” “onze,” of “wij”) erkennen het belang van online privacy en zetten zich in voor het beschermen van de privacy en privacykeuzes van onze online bezoekers en anderen van wie wij persoonlijke informatie ontvangen. Deze privacyverklaring beschrijft ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van informatie op “www.edwards.com” of een website die ons eigendom is, door ons wordt beheerd of gecontroleerd (“Sites”), en is ook van toepassing op Persoonsgegevens die wij anders dan via de Sites verkrijgen en verwerken (bijvoorbeeld persoonsgegevens van onze klanten, eindgebruikers, verkopers of dienstverleners in het kader van onze zakelijke activiteiten).

Wij wijzen u erop dat onze websites links kunnen bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Edwards Lifesciences. Wij controleren of onderschrijven de inhoud van sites van derden niet en kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de privacypraktijken van websites die niet door ons worden gecontroleerd. U wordt op de hoogte gesteld wanneer een link u naar een site brengt die geen eigendom is van of niet wordt beheerd door Edwards Lifesciences, en wij raden u aan het privacybeleid van sites van derden te bekijken.

Klik op een van de onderstaande links om het specifieke gedeelte van deze Privacyverklaring te bezoeken, of scroll verder naar beneden om deze Privacyverklaring in zijn geheel te lezen.

Informatie die wij op onze sites verzamelen
Informatie die ons buiten de sites wordt verstrekt
Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken
Openbaarmaking van informatie aan derden
Uw privacy keuzes
Gegevensbescherming – Ingezetenen van Californië
Privacy van kinderen
Onze inzet voor gegevensbeveiliging en -bescherming
Als u zich zorgen maakt over uw persoonlijke gegevens
Wijzigingen in onze privacyverklaring

Informatie die wij op onze sites verzamelen

Wij hebben onze Sites zo ontworpen dat bezoekers door de inhoud van de Site kunnen navigeren en deze kunnen bekijken zonder ons enige persoonlijke informatie te verstrekken, met uitzondering van het IP-adres. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke informatie bezoekers kunnen verstrekken en hoe wij omgaan met het automatisch verzamelen en gebruiken van IP-adressen en andere niet-persoonlijke informatie en met de navigatie van een bezoeker door de Sites.

Toestemming voor verwerking in de V.S. en elders

Edwards Lifesciences is een wereldwijde groep van bedrijven met hoofdkantoor in Irvine, Californië in de Verenigde Staten. Veel van onze IT- en andere functies worden centraal beheerd door Edwards Lifesciences LLC in de Verenigde Staten, en uw gegevens kunnen voor verwerking of opslag worden doorgegeven aan een ander land dan het land waarin u woont, en kunnen ook worden doorgegeven aan derden die door ons zijn ingehuurd om diensten te verlenen zoals websitehosting, databasebeheer of analytics. Uw gebruik van de Sites betekent dat u instemt met deze overdrachten. Wanneer de GDPR / UK GDPR van toepassing is, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan en verwerkt in overeenstemming met de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (ingevolge het besluit van de Europese Commissie (CID (EU) 2021/914).

Daarnaast hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven volgens de normen die in dit beleid zijn beschreven, waar ze ook worden verwerkt. Wat de overdrachten tussen bedrijven betreft, hebben wij intercompany-overeenkomsten gesloten die de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer leggen (overeenkomstig het besluit (CID (EU) 2021/914) van de Europese Commissie). Wat doorgiften aan derden betreft, zorgen wij voor naleving van de vereisten inzake grensoverschrijdende doorgiften door middel van de modelcontractbepalingen en, waar van toepassing, door middel van toestemming. Stuur een e-mail naar privacy@edwards.com als u een exemplaar van de modelcontractbepalingen wilt zien.

Informatie die u verstrekt

Door uw gebruik van de websites kunt u ervoor kiezen ons te voorzien van persoonlijke informatie waarmee u of uw familieleden kunnen worden geïdentificeerd. Persoonlijke informatie omvat iemands naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw gezondheid of medische toestand, of enige andere informatie op basis waarvan Edwards Lifesciences u kan identificeren of contact met u kan opnemen. Een patiënt die een van de producten van Edwards Lifesciences heeft ontvangen, kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn of haar ervaringen met ons te delen. Een persoon die werk zoekt, kan ervoor kiezen online te solliciteren op een baan of aanvullende informatie over vacatures op te vragen. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan ons vragen informatie te sturen over een of meer van onze producten, of informatie te verstrekken over een specifieke patiënt. Een liefdadigheidsorganisatie kan om een donatie vragen.

Bovendien is het mogelijk dat sommige aspecten van onze sites uitsluitend mogen worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg met een vergunning en dat voor de toegang tot die delen van de sites persoonlijke informatie vereist is om de registratie en verificatie te vergemakkelijken.

In deze gevallen kunnen wij, om aan uw verzoek te voldoen, vragen om persoonlijke informatie zoals uw naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, en misschien een medisch licentienummer of andere informatie om te verifiëren of u in aanmerking komt om bepaalde beperkte inhoud te bekijken of om u in staat te stellen u te registreren voor een evenement. In beperkte omstandigheden, zoals bij een ongewenst voorval met een van onze producten, kunnen we ook persoonlijke informatie over uw medische toestand nodig hebben om de vereiste rapportage aan regelgevende overheidsinstanties mogelijk te maken. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten ervoor zorgen dat zij de toestemming van hun patiënt hebben verkregen (indien vereist) voordat zij persoonlijke of medische informatie over hun patiënten verstrekken.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Om de online-ervaring te verbeteren, verzamelen wij routinematig IP-adressen en bepaalde niet-persoonlijke gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze Sites. Zo registreren wij bijvoorbeeld het IP-adres van elke computer/ elk apparaat dat inlogt op onze websites. Dit IP-adres identificeert u niet persoonlijk, maar stelt ons wel in staat om tijdens uw bezoek te communiceren met uw computer/apparaat. Ook kunnen wij aan de hand van dit IP-adres vaststellen vanuit welk land u onze website bezoekt, zodat wij u automatisch kunnen doorverwijzen naar de content die geschikt is voor uw land.

Wij maken ook gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer/apparaat worden geplaatst. Cookies stellen ons in staat uw navigatie door de Sites en de specifieke pagina’s of informatie die u bezoekt te identificeren. Cookies stellen ons ook in staat om uw computer/apparaat te identificeren bij uw volgende bezoek, zodat wij u naar informatie op de Sites kunnen brengen die voor u van bijzonder belang kan zijn. Voor aspecten van de Sites waarvoor registratie is vereist, stellen cookies ons in staat om uw inloggegevens te onthouden. Daarnaast huren wij derden in om diensten voor ons te verrichten, en deze derden kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Sites en andere websites of online diensten op een van uw apparaten, alsmede op basis van informatie ontvangen van derden. Onze advertentienetwerkpartners plaatsen of herkennen een unieke cookie op uw browser, onder meer met behulp van pixels. Zij gebruiken deze technologieën ook, samen met informatie die zij verzamelen over uw online gebruik, om u te herkennen op de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop.

Uw webbrowser biedt u de mogelijkheid om deze “cookies” uit te schakelen, hoewel u zich ervan bewust moet zijn dat sommige aspecten van de Websites niet efficiënt werken zonder cookies. Waar dit wettelijk verplicht is, geeft Edwards haar gebruik van cookies aan via een prominente banner op onze Website. Cookies kunnen expliciet worden verwijderd met behulp van de ingebouwde functionaliteit in de meeste webbrowsers en u kunt weigeren cookies te accepteren door deze instelling in uw browser te activeren. U kunt uw webbrowser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van verzoeken tot het plaatsen van cookies, dat er toestemming wordt gevraagd om cookies te accepteren, of dat cookies volledig worden geweigerd.

Wij kunnen ook advertenties plaatsen op websites van derden. Deze derden kunnen informatie over het gebruik van de website bijhouden, evenals informatie over “doorkliks” van een advertentie naar onze Sites. Dit helpt ons inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze advertenties. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

Informatie die ons buiten de sites om wordt verstrekt

Wij erkennen dat wij Persoonsgegevens kunnen ontvangen op andere manieren dan via onze websites. Wij verzamelen informatie over onze klanten en potentiële klanten om onze producten en diensten te kunnen leveren – zoals contactinformatie, financiële/factureringsinformatie, en alle andere informatie die ons tijdens het zakendoen verstrekt wordt. Veel artsen melden ons bijvoorbeeld wanneer een specifieke klep geïmplanteerd is, zodat wij een database kunnen bijhouden van de patiënt die een klep met een specifiek serienummer heeft ontvangen. Artsen stellen ons ook op de hoogte van klachten of ongewenste voorvallen met onze producten, en kunnen daarbij onopzettelijk informatie over de gezondheid van de patiënt opnemen. Sollicitanten kunnen papieren sollicitaties indienen. Wij houden gegevens bij van aankopen door onze artsenklanten en hun aanwezigheid op educatieve en andere evenementen die wij organiseren.

Wij verzamelen ook informatie van onze verkopers, leveranciers, consultants, professionele adviseurs en andere derden met het oog op het beheer en de exploitatie van ons bedrijf. Zo zullen wij bijvoorbeeld zakelijke contactinformatie, financiële informatie en andere informatie verzamelen die nodig is om onze leveranciers en andere zakelijke partners in te schakelen en hun prestaties te evalueren.

Persoonsgegevens worden door ons op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of wij deze via een website of op andere wijze ontvangen. De beschrijvingen hieronder zijn van toepassing op Persoonlijke Informatie die door ons wordt verzameld of ontvangen, ongeacht de wijze waarop de informatie werd ontvangen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Als u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij die informatie voor een aantal doeleinden gebruiken:

 • Om te reageren op uw specifieke vraag of verzoek, en om u te voorzien van informatie en toegang tot middelen die u bij ons hebt aangevraagd.
 • Om de Sites te verstrekken, te exploiteren en te onderhouden;
 • om de navigatie en de inhoud van onze sites, het systeembeheer en de beveiliging te verbeteren; om transacties te verwerken en te voltooien;
 • Om onze klantenrelaties te beheren, met inbegrip van het reageren op vragen en opmerkingen en het verlenen van klantendienst en ondersteuning;
 • Om onze producten en diensten te leveren;
 • om onderzoek en ontwikkeling te verrichten om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om financiële, krediet- of verzekeringsrisico’s te beoordelen die voortvloeien uit een relatie of een toekomstige relatie met een klant, leverancier, distributeur of zakenpartner;
 • Om andere legitieme bedrijfsdoeleinden uit te voeren, en andere doeleinden waarover wij onze gebruikers en klanten zullen inlichten.

Bovendien verzamelen wij, als u een van onze vestigingen bezoekt, bepaalde beperkte persoonsgegevens als onderdeel van onze bezoekersbeheerprocessen, waaronder uw naam; uw contactgegevens, de naam van uw gastheer, uw foto en kentekennummer, ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van allen die onze vestigingen bezoeken en er werken. Op bepaalde locaties kunnen wij gebruik maken van CCTV die opnames maakt voor veiligheidsbewakingsdoeleinden. In reactie op het COVID-19 coronavirus kunnen wij u ook vragen om informatie te verstrekken over uw vaccinatiestatus of andere informatie die door de plaatselijke volksgezondheidsautoriteiten wordt vereist.

Wij zullen u ook de gelegenheid geven om aan te geven of wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om u andere informatie te sturen over producten, activiteiten of mogelijkheden van Edwards Lifesciences. Indien u zich op enig moment wenst af te melden voor deze communicatie, kunt u dat doen door dit formulier in te vullen.

Edwards Lifesciences verkoopt of verstrekt op andere wijze geen persoonlijke informatie aan derden voor marketingdoeleinden van die derden.

Wij kunnen de apparaatgerelateerde en analytische informatie die wij en onze partners verzamelen (over het IP-adres van uw computer/device en door het gebruik van cookies) gebruiken tijdens uw toekomstige bezoeken. Met deze informatie kunnen wij u doorverwijzen naar specifieke content op de Sites die voor u van belang kan zijn en kunnen wij uw computer/device bij uw volgende bezoek onthouden. Als u meerdere websites van Edwards Lifesciences bezoekt, kunnen wij de informatie van uw bezoeken samenvoegen om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites.

Wij kunnen deze apparaatgerelateerde en analytische informatie die wij verzamelen ook samenvoegen, wat ons helpt om onze Sites te verbeteren door de belangstelling voor de verschillende inhoud van de Site te volgen en te begrijpen hoe onze bezoekers over de Sites navigeren. Deze informatie kan ons ook helpen bij het diagnosticeren van eventuele problemen met onze Sites.

Als u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te verstrekken, kunnen wij die informatie combineren met het IP-adres en de niet-persoonlijke informatie die via cookies wordt verzameld, om ons te helpen uw specifieke interesses te begrijpen en om u relevante informatie te bezorgen.

Bekendmaking van informatie aan derden

Edwards Lifesciences geeft de informatie die via onze websites wordt verzameld niet routinematig door aan derden. Wij hebben wel derden die diensten voor ons verrichten (dienstverleners) en deze dienstverleners hebben ermee ingestemd de privacy en veiligheid te handhaven van alle persoonlijke informatie die zij van ons ontvangen. Daarnaast kunnen wij, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te delen met een derde partij.

Indien een derde partij een van onze groepsmaatschappijen of hun activa koopt, kunnen wij informatie vrijgeven aan die derde partij in verband met de verkoop. Wij zullen de derde partij duidelijk maken dat hij persoonlijke informatie die hij van ons ontvangt, alleen mag gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk bestemd was.

In sommige gevallen kunnen wij door de wet, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel verplicht worden om informatie vrij te geven. Als u bijvoorbeeld een Site gebruikt om een negatieve ervaring met een product te melden, kan het zijn dat wij die informatie moeten melden aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) of aan soortgelijke regelgevende instanties in andere landen.

Uw privacy keuzes

Tijdens uw gebruik van de Sites krijgt u de mogelijkheid om keuzes te maken over de gegevens die wij ontvangen en hoe wij deze gebruiken.

Do Not Track Signalen/Online Tracking. Sommige webbrowsers kunnen zo zijn ingesteld dat ze een “Do Not Track” (DNT)-signaal sturen naar de websites die u bezoekt. Dit signaal instrueert de website om geen informatie te verzamelen over uw activiteiten op verschillende websites. Wij reageren momenteel niet op DNT-signalen.

Als u meer dan één Edwards-site bezoekt, volgen wij uw activiteiten op alle door Edwards beheerde websites, zodat wij uw algehele ervaring met Edwards kunnen verbeteren.

Informatie over Edwards ontvangen. Als u persoonlijke informatie aan ons verstrekt, kan u worden gevraagd of u zich wilt aanmelden voor toekomstige communicatie. Als u ervoor kiest om u aan te melden, kunnen wij u van tijd tot tijd informatie sturen over producten of diensten. Zelfs als u Edwards toestemming geeft om u aanvullende informatie te sturen, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door dit formulier in te vullen of door de instructies te volgen in een e-mailbericht dat wij u sturen.

Cookies. Zoals opgemerkt, kunt u via uw webbrowserinstellingen en onze Cookie Banner alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat de functies van de Site mogelijk niet goed werken als u daarvoor kiest.

Uw persoonlijke informatie corrigeren of wijzigen. Indien u de persoonlijke informatie die u ons eerder hebt verstrekt, wenst bij te werken of te corrigeren, gelieve dan dit formulier in te vullen.

Verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt verzoeken dat Edwards Lifesciences uw persoonlijke informatie verwijdert door dit formulier in te vullen. Edwards Lifesciences zal commercieel redelijke pogingen ondernemen om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verwijderen, tenzij de wet ons verbiedt dit te doen. Houd er rekening mee dat, omdat informatie op meerdere locaties kan worden opgeslagen, het niet altijd mogelijk is om elke locatie te identificeren waar uw informatie is opgeslagen, en in sommige gevallen kan de informatie worden weergegeven in een niet-uitwisbaar formaat.

Rechten inzake gegevensbescherming – Inwoners van Californië

Inwoners van Californië kunnen specifieke rechten hebben op grond van de California Consumer Privacy Act, waaronder:

 • Het recht om te weten welke specifieke persoonsgegevens wij over u bewaren, de categorieën van bronnen van die gegevens, het doel of de doelen voor het verzamelen van de gegevens, openbaarmakingen die voor zakelijke doeleinden hebben plaatsgevonden en de categorieën van derden aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt.
 • Het recht op kopieën van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
 • Het recht om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen, hoewel de wet verschillende gevallen noemt waarin u geen recht op verwijdering zult hebben.
 • Het recht om te weten welke gegevens zijn verkocht, en om af te zien van de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Wij wijzen u erop dat Edwards geen persoonlijke gegevens verkoopt.
 • Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Wij wijzen u erop dat Edwards geen Persoonsgegevens verkoopt.

Verzoeken kunnen worden ingediend via dit formulier, of door contact op te nemen met (888) 570-4014. Wij zullen binnen de wettelijk vereiste termijn reageren. De wet schrijft voor dat wij uw identiteit controleren voordat wij op uw verzoek ingaan.

Wij zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van een van uw privacyrechten.

Privacy van kinderen

Edwards Lifesciences heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd te verzamelen zonder 13,toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind. Wij delen geen persoonlijke gegevens van personen onder de leeftijd13 met personen buiten Edwards (behalve waar vereist door de wet, en met onze agenten die zich hebben verplicht tot het handhaven van de gegevensprivacy).

Kinderen onder 13de leeftijd mogen geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. Als u denkt dat uw kind persoonlijke informatie heeft verstrekt en u wilt verzoeken dat deze informatie uit onze systemen wordt verwijderd, vul dan dit formulier in. Wij zullen alles in het werk stellen om aan uw verzoek te voldoen.

Onze inzet voor gegevensbeveiliging en -bescherming

Edwards Lifesciences begrijpt dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van het grootste belang is, en wij doen er alles aan om uw vertrouwen te behouden. Wij gebruiken technologieën die aan de industrienormen voldoen om de veiligheid te beschermen van de informatie die wij verzamelen en die u aan ons verstrekt.

Als u vragen of zorgen hebt over onze aanpak van gegevensbeveiliging en -bescherming, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens en zullen wij proberen uw vraag of zorg op te lossen. Wij zullen ook meewerken en voldoen aan elk onderzoek, besluit of advies van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot persoonlijke informatie die wij ontvangen.

Ondanks deze redelijke inspanningen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of andere vormen van misbruik, kunnen wij niet garanderen dat een dergelijk verlies zich nooit zal voordoen. Er bestaat altijd een risico dat een derde, zonder onze toestemming, zich onrechtmatig toegang verschaft tot onze systemen of anderszins toegang krijgt tot persoonlijke informatie.

Indien u bezorgd bent over uw persoonlijke informatie

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier of op het onderstaande adres:

Privacykantoor Edwards Lifesciences One Edwards Way

Irvine, Californië Email92614: privacy@edwards.com

Indien u een antwoord per e-mail wenst te ontvangen, dient u uw naam, postadres en e-mailadres te vermelden. Als wij geen e-mailadres ontvangen, zullen wij per post reageren.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring herzien. Wanneer wij dat doen, zullen de wijzigingen op prominente wijze op dit gedeelte van onze websites worden vermeld, samen met de datum waarop de wijzigingen zijn aangebracht. Het is onze bedoeling om persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring die van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld. Indien wij de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken of delen, wijzigen, wordt u in de gelegenheid gesteld om te kiezen of u ons toestaat uw gegevens op die nieuwe of andere manier te gebruiken.

Herzien in14 juli,2021 om te voldoen aan de eisen van de bijwerking door de Europese Commissie van de standaardcontractbepalingen.