Aortaklaff

Den klaff som styr blodflödet från hjärtat till aorta (den största artären som förser resten av kroppen med blod).

Visa alla termer i ordlistan