Videor

Miljoner människor har diagnostiserats med uttalad aortastenos. Titta på videorna där patienter beskriver sina upplevelser från diagnosen, till behandling och rehabilitering, och hur de övervann sin uttalad aortastenos.