Ordlista

Denna ordlista är tillgänglig för att hjälpa dig att förstå komplicerade termer som du kommer att se på denna webbplats och kan få höra av din läkare. Se till att du talar med din läkare om du har frågor.

A
Tillbaka till överst på sidan
Anestesi

Tillfällig förlust av känsla eller medvetenhet, som induceras av sjukvårdspersonal under ett kirurgiskt ingrepp.

Angiografi

Ett medicinskt bildtagningstest där röntgenstrålar och kontrastmedel används för att se hur blodet strömmar genom en artär eller ven.

Angioplastik (ballongvidgning)

Ett ingrepp där man använder en uppblåsbar ballong på ett tunt rör för att vidga ett förträngt blodkärl inifrån.

Aortaklaff

Den klaff som styr blodflödet från hjärtat till aorta (den största artären som förser resten av kroppen med blod).

Aortastenos

Förträngning i aortaklaffen vilket förhindrar normalt blodflöde och gör att hjärtat måste arbeta hårdare.

Artär

Blodkärl som transporterar syrerikt blod till kroppen.

Auskultation

Att lyssna till hjärtljuden med ett stetoskop.

B
Tillbaka till överst på sidan
Ballongvalvuloplastik (BAV)

Ett ingrepp där en ballongkateter förs in via en artär i hjärtat. Ballongen utvidgas sedan för att öppna den förträngda klaffen.

Biologisk klaff

Ersättningshjärtklaff, tillverkad av djurvävnad (ko eller gris).

Blåsljud

Ett onormalt hjärtljud som kan indikera hjärtklaffsjukdom.

Bröströntgen

En typ av bildtagning som visar bilder av organen och strukturerna i bröstet, t.ex. hjärta, lungor och stora blodkärl.

D
Tillbaka till överst på sidan
Diagnostiska tester

Tester som hjälper läkaren att avgöra om du har aortastenos. Några av dessa tester inkluderar ekokardiogram (kallas även eko), hjärtkateterisering, bröströntgen och EKG (elektrokardiogram).

Dyspné

Andfåddhet

E
Tillbaka till överst på sidan
Ekokardiogram (eko)

Vid detta diagnostiska test används ljudvågsteknik, eller ultraljud, för att visa tredimensionella bilder av hjärtat för att bättre kunna bedöma dess funktion.

Elektrokardiogram (EKG)

Ett diagnostiskt test som registrerar elektrisk aktivitet i hjärtat, såsom hjärtfrekvens och rytm.

F
Tillbaka till överst på sidan
Fluoroskopi

En röntgenprocedur som gör det möjligt att se inre organ i rörelse.

Förkalkning

En uppbyggnad av kalcium på vävnad. I aortaklaffen kan detta minska klaffbladens förmåga att öppnas och stängas på rätt sätt.

H
Tillbaka till överst på sidan
Hjärt-lungmaskin

En maskin som används under öppen hjärtkirurgi för att avlägsna blod från kroppen. Blodet berikas med syre och förs sedan tillbaka till kroppen.

Hjärtflimmer

När hjärtat slår för fort, för långsamt eller med ett oregelbundet mönster.

Hjärtinfarkt

En medicinsk nödsituation som inträffar när blodflödet till hjärtat är blockerat, vilket leder till dödsfall eller skada på hjärtat.

Hjärtklaffsjukdom

Ett vanligt tillstånd där hjärtklaffarna inte fungerar som de ska.

Hjärtsvikt

När hjärtat inte kan pumpa blod till kroppens organ och bibehålla deras funktion.

Hjärtteam

En grupp av kvalificerad sjukvårdspersonal, som arbetar tillsammans för att avgöra den bästa behandlingsplanen för varje enskild patient.

Hjärtvårdsrehabilitering

Ett medicinskt övervakat vårdprogram som är utformat för att förbättra hälsan hos personer som har haft problem med hjärtat eller nyligen genomgått hjärtkirurgi.

Hylsa

Ett rör som placeras i en artär eller ven under ett ingrepp för att hjälpa läkare att föra in en kateter.

I
Tillbaka till överst på sidan
Intensivvårdsavdelning (IVA)

En sjukhusavdelning som ger konstant vård till patienter.

Interventionell kardiolog

Läkare som är specialiserad på kateterbaserade behandlingar för hjärt- eller kranskärlssjukdomar (i de flesta fall är detta den läkare som utför TAVI).

Invasivt ingrepp

Ett medicinskt ingrepp där man måste öppna kroppen (vanligtvis genom att göra snitt i huden och föra in instrument i kroppen) och innebär en längre återhämtningsperiod.

K
Tillbaka till överst på sidan
Kärlkomplikation

Blodkärlsskada eller inre blödning.

Kärlkramp

Bröstsmärta som orsakas av dålig blodtillförsel till hjärtat.

Kateter

En tunn, ihålig slang, antingen böjlig eller styv, som används för att tillföra, ta bort eller överföra vätskor eller instrument som används i minimalinvasiva ingrepp.

Kateterburen aortaklaffimplantation

Ett mindre invasivt ingrepp som ersätter en sjuk hjärtklaff.

Kateterisering

Ett ingrepp där en tunn slang förs in i en kroppspassage, ett kärl eller en hålighet.

Klaffblad

Triangelformade vävnadsflikar i hjärtklaffarna, som öppnas och stängs för att kontrollera blodflödet.

Klaffkirurgi med minimalt snitt

En kirurgisk metod för att byta ut en sjuk klaff, som inte kräver ett stort snitt eller att hela bröstbenet skärs av.

L
Tillbaka till överst på sidan
Ladda ned, hämta

Att få ett exemplar av en fil, ett program eller dokument som kan sparas och visas på din dator. Den nedladdade (hämtade) filen kan öppnas i ett separat fönster, minimeras underst på webbläsaren, eller finnas i din dators mapp för hämtade filer.

Lårbensartär

Det största blodkärlet i benet, som förser den nedre delen av kroppen med blod.

Leveranssystem

Ett medicinskt verktyg som används för att vägleda den kateterburna klaffen.

Livshotande blödning

Farlig blodförlust på grund av skada på blodkärl.

Lokalbedövning

Ett läkemedel som tillfälligt bedövar ett litet hudområde.

Lungklaff

Den klaff som styr blodflödet från hjärtat till lungorna.

M
Tillbaka till överst på sidan
Magnetisk resonanstomografi (MR)

Ett diagnostiskt test där magnetfält och radiovågor används för att ta detaljerade bilder av hjärtat och andra organ.

Måttlig eller högre risk

Risken bedöms genom en utvärdering av patientens aktuella hälsa och sannolikheten för större komplikationer till följd av öppen hjärtkirurgi.

Medfödd defekt

Ett problem med strukturen av hjärtat som föreligger vid födseln.

Mekanisk hjärtklaff

Ersättningshjärtklaff av konstgjorda material. När denna väl förts in i kroppen måste man ta blodförtunnande mediciner resten av livet.

Mindre invasivt ingrepp

Ett medicinskt ingrepp som utförs med ett litet snitt och specialiserad utrustning.

Minimalinvasivt ingrepp

Ett ingrepp som kan utföras via ett litet snitt, som vanligtvis leder till en snabbare återhämtning.

Mitralisklaff

Den klaff som kontrollerar blodflödet från hjärtats vänstra övre kammare till den vänstra nedre kammaren.

O
Tillbaka till överst på sidan
Öppen hjärtkirurgi

Ett kirurgiskt ingrepp där bröstkorgen öppnas för att reparera skador på hjärtat.

P
Tillbaka till överst på sidan
Progressiv

I samband med sjukdom, ett tillstånd som fortsätter att förvärras.

R
Tillbaka till överst på sidan
Reumatisk feber

Inflammation som uppstår i hela kroppen, speciellt i hjärtat, om streptokocker i svalget inte behandlas.

S
Tillbaka till överst på sidan
Skörhet

Ökad fysisk och psykisk svaghet, som ofta förknippas med ålderdom.

Stetoskop

Ett instrument som används av läkare för att lyssna på ljud med låg volym i kroppen, såsom ett hjärtslag.

Stroke

Plötslig död av hjärnceller p.g.a. syrebrist, som orsakas av tilltäppning av blodflödet till hjärnan.

Synkope

Tillfällig medvetslöshet eller svimning.

T
Tillbaka till överst på sidan
Thoraxkirurg

Kirurg som utför hjärtkirurgi.

Transaortisk metod

Ett sätt att byta ut aortaklaffen genom ett litet snitt i den övre delen av bröstkorgen.

Transapikal metod

Ett sätt att byta ut aortaklaffen genom ett litet snitt i bröstkorgen mellan revbenen.

Transfemoral metod

Ett sätt att byta ut aortaklaffen genom ett litet snitt i benet.

Trikuspidalisklaff

Den klaff som kontrollerar blodflödet från hjärtats övre högra kammare till den nedre högra kammaren.

Trötthet

En känsla av att vara extremt trött eller ha låg energi.

U
Tillbaka till överst på sidan
Ultraljud

Ett diagnostiskt test där ljudvågor används för att ta bilder av blodflödet och kroppens inre struktur.

V
Tillbaka till överst på sidan
Vaken sedering

En typ av bedövning som får dig att slappna av och blockerar smärta medan du är vaken.

Ven

Blodkärl som transporterar syrerikt blod till kroppen.

http://Footer