Verktyg och support

Gratis resurser finns nedan för att utbilda dig och dina anhöriga om aortastenos och dess behandlingsalternativ.

Från patientberättelser till broschyrer och videor om ingreppet: Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att fatta välinformerade beslut om din sjukvård.

Vanliga frågor och svar
Gå till Vanliga frågor