Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Edwards Lifesciences

(Gäller fr.o.m. 30 november 2017 – Europa, inklusive Storbritannien och Schweiz)

Ladda ned PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, och deras koncernföretag (kollektivt ”Edwards Lifesciences”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”) inser vikten av online-sekretess, och har åtagit sig att skydda våra online-besökares och andras (vars personuppgifter vi får) sekretess och sekretessval. Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och praxis för insamling, användning och lagring av information på ”www.edwards.com” eller någon webbplats som ägs, drivs eller kontrolleras av oss (”webbplatser”), och även personuppgifter som vi erhåller och bearbetar, förutom genom webbplatserna (t.ex. personuppgifter om våra kunder, slutanvändare, leverantörer och tjänsteleverantörer i samband med tillhandahållande av våra produkter och tjänster).

Observera att våra webbplatser kan erbjuda länkar till andra webbplatser som ägs eller kontrolleras av tredje parter. Denna sekretesspolicy gäller endast för Edwards Lifesciences webbplatser. Vi varken kontrollerar eller godkänner innehållet i någon tredje parts webbplatser och ansvarar inte för sekretesspraxis på några webbplatser som vi inte kontrollerar. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyerna på tredje parts webbplatser som du besöker.

Klicka på någon av länkarna nedan för att besöka det specifika området i denna sekretesspolicy som du vill besöka, eller fortsätt att bläddra nedåt om du vill läsa denna sekretesspolicy i sin helhet.

Information som vi samlar in på våra webbplatser
Information som vi fått utanför webbplatserna
Hur vi använder informationen vi samlar in
Internationell bearbetning i USA och andra länder
Utlämnande av information till tredje part
Dina sekretessval
Barns sekretess
Vårt engagemang för datasäkerhet och dataskydd
Om du har funderingar om dina personuppgifter
Ändringar i vår sekretesspolicy

Information som vi samlar in på våra webbplatser

Vi har utformat våra webbplatser så att besökarna kan navigera och visa webbplatsens innehåll utan att ge några personliga kontaktuppgifter till oss, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

I detta avsnitt beskrivs information som besökare kan välja att lämna frivilligt, liksom våra rutiner för automatisk insamling och användning av besökares enhetsrelaterade information och analysinformation, såsom besökares IP-adresser och information om hur besökare navigerar genom webbplatserna.

Information som du tillhandahåller

Genom din användning av webbplatserna kan du välja att ge oss personuppgifter som identifierar dig eller din familj. Dessa personuppgifter kan innefatta en persons namn, post- eller e-postadress, telefonnummer, personnummer, information om din hälsa eller ditt medicinska tillstånd, eller annan information som skulle göra det möjligt för Edwards Lifesciences att identifiera eller kontakta dig. Exempel: En patient som har fått en av Edwards Lifesciences produkter kan välja att dela sina erfarenheter med oss. En person som söker arbete kan välja att ansöka om ett jobb online eller begära ytterligare information om lediga tjänster. Vårdpersonal kan be att vi skickar information om en eller flera av våra produkter, eller så kan de rapportera information om en specifik patient. En välgörenhetsorganisation kan be om en donation.

Dessutom kan vissa aspekter av våra webbplatser begränsas till enbart legitimerad vårdpersonal, och tillgång till dessa delar av webbplatserna kan kräva personuppgifter för att underlätta registrering och verifiering.

I dessa fall, i syfte att uppfylla din begäran att använda våra webbplatsers funktioner, kan vi begära personuppgifter såsom ditt namn, din postadress eller e-postadress, telefonnummer, och eventuellt nummer på medicinsk legitimering eller annan information för att verifiera att du är kvalificerad att se visst begränsat innehåll eller för göra det möjligt för dig att registrera dig för ett evenemang. Under begränsade omständigheter, såsom en biverkning av en av våra produkter, kan vi också begära att få personuppgifter om ditt medicinska tillstånd för att kunna rapportera till tillsynsmyndigheter enligt vad som krävs. Vårdpersonal bör se till att de har fått sin patients samtycke (om så behövs) innan de skickar personuppgifter eller medicinsk information om sina patienter.

Information som vi samlar in automatiskt

I syfte att förbättra online-upplevelsen samlar vi rutinmässigt in viss enhetsrelaterad och analysinformation om våra besökare och deras användning av våra webbplatser. Vi kan till exempel registrera IP-adressen för varje dator som loggar in på våra webbplatser. Vi kan inte identifiera dig med namn eller kontaktinformation via denna IP-adress, men den tillåter oss att upprätthålla kommunikation med enheten under ditt besök. Det gör också att vi kan identifiera vilket land du befinner dig i, så att vi automatiskt kan hänvisa dig till det innehåll som är lämpligt för ditt land.

Dessutom använder vi kakor och liknande lösningar för spårning. Dessa är små datafiler som placeras på din dator, som gör det möjligt för oss och våra tredjepart-partners att identifiera din navigering på webbplatserna och eventuella specifika sidor eller information som du besöker. Ytterligare information om kakor, inklusive dina rättigheter i fråga om kakor, finns i vår Information om kakor.

Vi kan också annonsera på tredje parters webbplatser. Dessa tredje parter kan spåra användning av webbplatsen, samt information om ”klickningar” från en annons till våra webbplatser. Detta hjälper oss att få veta hur effektiv vår reklam är.

Information som vi får utanför webbplatserna

Vi bekräftar att vi kan få personuppgifter på annat sätt än genom våra webbplatser. Vi samlar in information om våra kunder och potentiella kunder för att tillhandahålla våra produkter och tjänster – såsom kontaktinformation, ekonomisk/faktureringsinformation, och all annan information som vi får genom vår affärsverksamhet. Exempelvis meddelar oss många läkare när en speciell klaff har implanterats, så att vi kan upprätthålla en databas för patienten som fått en klaff med ett specifikt serienummer. Läkare meddelar oss även om klagomål eller biverkningar av våra produkter, och kan oavsiktligt inkludera information om patientens hälsa. Arbetssökande kan skicka in papperskopior av ansökningar. Vi för register över våra läkarkunders köp och deras deltagande i utbildning och andra evenemang som vi är värd för.

Vi samlar också in information från våra leverantörer, underleverantörer, konsulter, professionella rådgivare och andra utomstående parter för att hantera och driva vår verksamhet. Vi samlar till exempel in kontaktinformation om företaget, ekonomisk information och annan information som behövs för att samarbeta med våra leverantörer och andra affärspartners och för att utvärdera deras prestation.

Personuppgifter får samma skydd av oss, oavsett om vi får dem genom en webbplats eller på annat sätt. Beskrivningarna nedan gäller för personuppgifter som samlas in eller tas emot av oss, oavsett hur informationen mottogs.

Hur vi använder information som vi samlar in

Om du väljer att lämna ut personuppgifter till oss, kommer vi att använda denna information för en rad ändamål:

 • För att besvara din specifika förfrågan eller begäran, samt ge dig information och tillgång till resurser som du har begärt av oss.
 • För att tillhandahålla, driva och underhålla webbplatserna.
 • För att förbättra navigering och innehåll på våra webbplatser, systemadministration och säkerhet.
 • För att bearbeta och genomföra transaktioner.
 • För att hantera våra kundrelationer, inklusive svara på frågor och synpunkter och ge kundservice och support.
 • För att tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • För att bedriva forskning och utveckling för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att bedöma ekonomiska, kredit- eller försäkringsrisker som härrör från någon relation till eller blivande relation med en kund, leverantör, distributör eller affärspartner.
 • För att utföra andra legitima affärssyften och andra ändamål som vi kommer att meddela våra användare och kunder.

Vi kommer också att ge dig en möjlighet att tala om för oss om vi får använda dina personuppgifter för att skicka dig information om Edwards Lifesciences produkter, aktiviteter eller möjligheter. Om du vid någon tidpunkt vill ”sluta prenumerera” på dessa meddelanden, kan du göra det genom att fylla i detta formulär. Edwards Lifesciences varken säljer eller tillhandahåller på annat sätt personuppgifter till utomstående parter för deras marknadsföring.

Vi kan använda enhetsrelaterad och analysinformation som vi och våra partners samlar in (om din dators/enhets IP-adress och genom användning av kakor) under dina framtida besök. Denna information gör att vi kan hänvisa dig till specifikt innehåll på webbplatser som kan vara av intresse, och att vi kan komma ihåg din dator/enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Om du besöker flera Edwards Lifesciences-webbplatser, kan vi slå samman informationen från dina besök för att bättre förstå användningen av våra webbplatser.

Vi kan också slå samman enhetsrelaterad och analytisk information som vi samlar in, vilket hjälper oss att förbättra våra webbplatser genom att övervaka intresse av de olika webbplatsinnehållen och förstå hur våra besökare navigerar på webbplatserna. Denna information kan också hjälpa oss att diagnostisera eventuella problem med våra webbplatser.

Om du väljer att lämna ut personuppgifter till oss, kan vi kombinera denna information med icke-personuppgifter som samlats in via IP-adressigenkänning och kakor, för att hjälpa oss att förstå dina specifika intressen och att leverera relevant information till dig.

Internationell bearbetning i USA och på andra ställen

All information som du tillhandahåller eller vi samlar in, får lämnas ut till Edwards Lifesciences samarbetspartner och våra tredje parts tjänsteleverantörer runt om i världen, för syften som är förenliga med denna sekretesspolicy. Detta inkluderar överföringar till USA, där en stor del av våra elektroniska data lagras. Om du väljer att lämna ut dina personuppgifter till oss via webbplatserna, utgör tillhandahållande av denna information din bekräftelse av sådana överföringar.

Detta innebär att dina uppgifter kan skickas till ett annat land än ditt hemland för bearbetning eller lagring, och de kan också lämnas ut till tredje part som anlitats av oss för att tillhandahålla sådana tjänster som webbhotell, databashantering eller analystjänster. Vissa av dessa länder har eventuellt inte dataskyddslagar som motsvarar lagarna i det land där du bor, men vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade enligt de standarder som beskrivs i denna sekretesspolicy, oavsett var de bearbetas.

För europeiska besökare, se nedan för information om vårt deltagande i EU:s/USA:s Privacy Shield Framework och Schweiz/USA:s Privacy Shield Framework.

EU:s/USA:s Privacy Shield och Schweiz/USA:s Privacy Shield

När personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bearbetas, har Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC och Edwards Lifesciences CardiAQ LLC certifierad efterlevnad av EU:s/USA:s Privacy Shield och Schweiz/USA:s Privacy Shield, som fastställts av det amerikanska Department of Commerce, med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter från europeiska länder. Vi har certifierad efterlevnad av Privacy Shield Principles of Notice, Choice, Accountability for Onward Transfers, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access, Recourse, Enforcement and Liability. Läs mer om EU:s/USA:s Privacy Shield och Schweiz/USA:s Privacy Shield Frameworks, på [exit_notice id=”791″]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice]. Läs vår certifieringssida på Privacy Shield-listan, genom att besöka:[exit_notice id=”791″] https://www.privacyshield.gov/list[/exit_notice].

Våra amerikanska enheter omfattas av Federal Trade Commissions utredning och verkställande.

När vi överför personuppgifter till våra tredje parts-ombud under Privacy Shield, kommer vi att förbli ansvariga om våra tredje parts-ombud inte bearbetar dina personuppgifter i enlighet med Privacy Shield-principerna, såvida vi inte bevisar att vi inte är ansvariga för den händelse som givit upphov till skadan.

Om du har några frågor eller funderingar gällande våra EU:s/USA:s Privacy Shield- och Schweiz/USA:s Privacy Shield-certifieringar kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Vi kommer att svara snabbt på din fråga eller dina funderingar.

Om du har ett olöst problem med sekretess eller dataanvändning, som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt, ska du kontakta vår USA-baserade tredje part tvistlösningsenhet (gratis) på [exit_notice id=”791″]https://feedback-form.truste.com/watchdog/request[/exit_notice]. Om dessa oberoende ansträngningar inte lyckas, tillåter Privacy Shield Framework skiljedom i vissa situationer. Besök [exit_notice id=”791″]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice] för mer information om skiljedomsprocessen.

Vi kommer också att samarbeta med och följa en eventuell utredning, beslut eller råd från U.S. Department of Commerce och Federal Trade Commission, angående personuppgifter vi får under Privacy Shield Framework.

Observera att vi under vissa omständigheter kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter som svar på lagliga krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla de nationella säkerhets- eller lagliga kraven.

Utlämnande av information till tredje part

Edwards Lifesciences använder tredje parter, som utför tjänster för vår räkning, inklusive databearbetning, och dessa tredje parter har samtyckt till att upprätthålla sekretessen och säkerheten för alla personuppgifter de får från oss.

I vissa fall måste vi lämna ut information enligt lag, stämning eller domstolsbeslut. Om du exempelvis använder en webbplats för att rapportera en biverkning av produkten, måste vi eventuellt rapportera denna information till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) eller liknande tillsynsmyndigheter i andra länder. Vi kan också lämna ut information där vi anser att detta är nödvändigt för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för en person, eller utöva, upprätta eller försvara våra lagliga rättigheter.

Om en tredje part köper någon av våra koncernmedlemmar eller deras tillgångar, kan vi lämna ut information till denna tredje part i samband med försäljningen. Vi kommer att klargöra för tredje part-köparen att de endast får använda personuppgifter som de får från oss för de syften för vilka de ursprungligen erhölls.

Slutligen kan vi begära ditt samtycke till att lämna ut dina personuppgifter till vissa tredje parter. Under dessa omständigheter kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter med ditt samtycke.

Dina sekretessval

Vid din användning av webbplatserna får du möjligheter att göra val om de personuppgifter som vi får och hur vi använder dem.

Få information om Edwards. Om du lämnar personuppgifter till oss, kan du bli ombedd att bekräfta om du vill få framtida meddelanden, inklusive e-post. Om du bekräftar detta, kan vi ibland skicka dig information om produkter eller tjänster. Även om du bekräftar att Edwards får skicka dig ytterligare information, kan du när som helst ångra dig genom att fylla i det här formuläret eller genom att följa instruktionerna i något av de e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

Kakor. Se vår Information om kakor för information om hur man accepterar eller nekar kakor och liknande spårningstekniker.

Få åtkomst till, korrigera eller ändra dina personuppgifter. Om du vill få åtkomst till, uppdatera eller korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som du tidigare har gett oss, ska du fylla i detta formulär. Vi kommer att beakta din begäran i enlighet med Privacy Shield-principerna och gällande lagar.

Spåra inte-signaler/Spårning online. Vissa webbläsare kan ställas in så att de skickar en DNT-signal (Do not track, ”spåra inte”) till de webbplatser du besöker. Denna signal instruerar webbplatsen att inte samla in information om dina aktiviteter på olika webbplatser. Vi svarar för närvarande inte på DNT-signaler.

Edwards Lifesciences spårar dock inte dina aktiviteter på någon tredje parts webbplats eller program (förutom övervakning av dina interaktioner med någon av våra annonser på webbplatser från tredje part), och vi väljer inte innehåll utifrån dina aktiviteter på tredje parts webbplatser eller program. Om du besöker fler än en Edwards-webbplats, spårar vi dina aktiviteter på alla Edwards webbplatser, så att vi kan förbättra din övergripande upplevelse av Edwards.

Ta bort dina personuppgifter. Du kan begära att Edwards Lifesciences raderar dina personuppgifter genom att fylla i detta formulär.

Barns sekretess

Edwards Lifesciences har inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn under 13 år, utan samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare. Vi lämnar inte ut personuppgifter för någon under 13 år, till någon utanför Edwards (utom där detta krävs enligt lag och till våra ombud, som har förbundit sig att upprätthålla datasekretess).

Barn under 13 år bör inte lämna ut några personuppgifter till oss utan uttryckligt tillstånd av förälder eller vårdnadshavare. Om du tror att ditt barn har lämnat ut personuppgifter och du vill begära att deras information tas bort från våra system, ska du fylla i detta formulär. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla din begäran.

Vårt åtagande för datasäkerhet och dataskydd

Edwards Lifesciences förstår att säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt, och vi arbetar för att behålla ditt förtroende. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder enligt branschstandard för att skydda de uppgifter som vi samlar in och som du ger till oss.

Trots dessa rimliga ansträngningar att skydda personuppgifter från förlust, stöld, ändring, eller andra typer av missbruk, kan vi inte garantera att en sådan förlust aldrig inträffar. Det finns alltid en risk att en tredje part, utan vårt tillstånd, olagligt får tillgång våra system eller på annat sätt kommer åt personuppgifter.

Om du har funderingar om dina personuppgifter

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom detta formulär eller på nedanstående adress:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, California 92614
  E-post: privacy@edwards.com

Om du vill ha svar via e-post, ska du säkerställa att du inkluderar ditt namn, din postadress och e-postadress. Om vi inte får en e-postadress, kommer vi att svara via post.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Ibland kan vi ändra vår sekretesspolicy. När vi gör det, kommer vi att publicera en uppdaterad policy och ändra datumet för ”senast uppdaterad” nedan. Du uppmanas att kontrollera denna sida emellanåt, för att hålla dig uppdaterad med våra rutiner.

Vår avsikt är att använda personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn som gäller vid den tidpunkt då uppgifterna samlades in. Om vi avser att väsentligt ändra det sätt på vilket vi använder eller lämnar ut personuppgifter, kommer vi att meddela dig i förväg och du får möjlighet att välja om du vill tillåta oss att använda dina uppgifter på dessa nya eller annorlunda sätt.

Ändrad 30 november 2017, för att ändra referensen till våra tredje parts tvistlösningsenhet.