Gratis informationspaket

Inkluderar följande resurser:

  • Broschyr om blåsljud
  • Broschyr om aortastenos
  • TAVI-broschyr
  • Vägledning för diskussion med läkare
  • Lista över hjärtkliniker nära dig